Warning: Declaration of WTR_Walker_Page::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/kruwe502/public_html/v38fitness.com/wp-content/themes/symetrio-theme/functions/widget/widget-menu.php on line 0
มวยไทย แคมป์ - v38fitness.com
Open: 08:00 am - 10:00 pm
Call us: +66 (0) 92 2604270

มวยไทย แคมป์

ดูภาพรวมของการฝึกนักรบไทยของเรา

ด้านล่างนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่คาดหวังในสัปดาห์แรกของการเข้าแคมป์มวยไทย,
ความยากลำบากโดยรวมเหมาะสำหรับผู้ที่เคยการออกกำลังกายบางประเภทและมีพื้นฐานการออกกำลังกาย
หากคุณคิดว่าตัวเองไม่เหมาะและเป็นผู้เริ่มต้นสำหรับการออกกำลังกาย โปรดกรุณาติดต่อเราก่อนเพื่อดูว่ามวยไทย แคมป์นี้เหมาะสำหรับคุณหรือไม่

สัปดาห์ที่ 1 เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

1) 20 นาทีทุกวัน – วิ่งออกกำลังกาย

2) 15 นาทีทุกวัน – กระโดดเชือก

3) 30 นาทีทุกวัน – การฝึกมวยไทยขั้นพื้นฐาน

(แย็บหมัดพื้นฐาน, แย็บตรง, การตีข้อศอก, การตีเข่าและการเตะ))

4) 5 รอบทุกวัน – ต่อยกระสอบทราย (5 นาทีต่อรอบ)

5) 3 รอบทุกวันของมวยเบื้องต้นกับครูฝึก (5 นาทีต่อรอบ)

6) ฝึกการเคลื่อนไหวทุกวันเพื่อเพิ่มความสามารถของร่างกาย

เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของการมวยไทยที่ดีขึ้น

7) ทบทวนการฝึกมวยไทยขั้นพื้นฐานและการยืดกล้ามเนื้อ

(วอมร่างร่ายก่อนเล่นและหลังเล่นทุกวัน)

ผลที่คาดว่าจะได้

 • ความสามารถในการหายใจดีขึ้น

 • ต่อยแล้วมีพลังในเรื่องของการประสานงานที่เพิ่มมากขึ้น

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น

 • รับรู้ได้ถึงความรู้สึกในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของบางเทคนิคมวยไทย

  และมีความสามารถในการฝึกอบรมได้เป็นระยะเวลานาน

 • เพิ่มความกระชับและกล้ามเนื้อ

ความแข็งแรง

คาร์ดิโอ

ความยาก

สิ่งที่คาดหวังในสัปดาห์ที่สองของมวยไทย แคมป์นี้ คือความยากลำบากโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 1
และไม่ควรพยายามเข้าร่วมสัปดาห์โดยไม่ผ่านสัปดาห์ที่ 1 โดยไม่มีประสบการณ์การฝึกมวยไทยมาก่อน
(สัปดาห์ที่ 1 ควรจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะพยายามเข้าร่วมการฝึกในสัปดาห์ที่ 2 เว้นแต่ว่าจะมีการฝึกอบรมมวยไทยก่อน
จะยึดตามประสบการณ์ – กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม)

สัปดาห์ที่ 2 เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

1) 30 นาทีทุกวัน – วิ่งออกกำลังกาย

2) ใช้เวลา 15 นาทีทุกวัน – กระโดดเชือก

3) ใช้เวลาประมาณ 35 นาทีทุกวัน – การฝึกมวยไทยขั้นพื้นฐาน

(สอยซ้าย / ขวา, หมัดสอยดาวซ้าย / ขวา, ฟันศอก, ข้อศอกหมัดสอยดาวและเหย็บเท้า)

4) 6 รอบทุกวัน – ต่อยกระสอบทราย (5 นาทีต่อรอบ)

5) ฝึกมวยไทยขั้นพื้นฐาน 3 รอบต่อวันกับผู้ฝึกสอน (5 นาทีต่อรอบ)

6) การเคลื่อนไหวของร่างกายและการออกกำลังกายในแต่ละวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความสามารถของร่างกายในการต่อยมวยไทยโดยรวมดีขึ้น

7) ทบทวนการฝึกมวยไทยขั้นพื้นฐาน (สัปดาห์ที่ 1 และ 2) และยืดเยื้อ

(วอมก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายทุกวัน)

ผลที่คาดว่าจะได้

 • ความสามารถในการหายใจดีขึ้น

 • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 • รับรู้ได้ถึงความรู้สึกในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของบางเทคนิคมวยไทย

 • เพิ่มความกระชับและกล้ามเนื้อ

ความแข็งแรง

คาร์ดิโอ

ความยาก

ด้านล่างนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังในมวยไทย แคมป์ สัปดาห์ที่สามของเรา ความยากลำบากและระดับของเทคนิคโดยรวมจะมีมากกว่าสัปดาห์ที่ 2
และไม่ควรเข้าร่วมโดยไม่ผ่านการทดสอบจากสัปดาห์ที่ 2 โดยจะต้องมีประสบการณ์การฝึกมวยไทยที่เกี่ยวข้องก่อน
(โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาว่าสัปดาห์นี้เหมาะสำหรับคุณหรือไม่โดยไม่ต้องเข้าร่วมสัปดาห์ที่ 1 และ 2)

สัปดาห์ที่ 3 เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

1) 30 นาทีทุกวัน – วิ่งออกกำลังกาย

2) 20 นาทีทุกวัน – กระโดดเชือก

3) 30 นาทีทุกวัน – เทคนิคการเป็นฝ่ายรับสำหรับมวยไทยขั้นพื้นฐาน

4) 5 รอบทุกวัน – ต่อยกระสอบทราย (5 นาทีต่อรอบ)

5) ฝึกมวยไทยขั้นพื้นฐาน 3 รอบต่อวัน (6 นาทีต่อรอบ)

6) การเคลื่อนไหวของร่างกายและการออกกำลังกายในแต่ละวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความสามารถของร่างกายสำหรับการต่อยมวยไทยโดยรวมที่ดีขึ้น

7) การยืดตัว (วอมร่างกายก่อนออกกลังกาย)

ผลที่คาดว่าจะได้

 • ความสามารถในการหายใจที่ดีขึ้นและการเผาผลาญไขมันที่ดีขึ้น

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • รับรู้ได้ถึงความรู้สึกในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของบางเทคนิคมวยไทย

 • เพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายและความสามารถในการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดได้ดีขึ้น

ความแข็งแรง

คาร์ดิโอ

ความยาก

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังในสัปดาห์ที่สี่ของการเข้าร่วมมวยไทย แคมป์ของเรา ความยากลำบากโดยรวมและระดับเทคนิคจะมีมากกว่าสัปดาห์ที่ 3
และไม่ควรเข้าร่วมโดยไม่ผ่านการฝึกจากสัปดาห์ที่ 3 โดยไม่มีความรู้เกียวกับประสบการณ์การฝึกมวยไทยมาก่อน
(โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาว่าสัปดาห์นี้เหมาะสำหรับคุณหรือไม่โดยไม่ต้องเข้าร่วมสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3)

สัปดาห์ที่ 4 เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

1) 30 นาทีทุกวัน – วิ่งออกกำลังกาย

2) 20 นาทีทุกวัน – กระโดดเชือก

3) 45 นาทีทุกวัน – เทคนิคการเป็นฝ่ายรับสำหรับมวยไทยขั้นพื้นฐาน

4) 10 รอบทุกวัน – ความเร็วชก (30 วินาที / รอบ)

5) ฝึกมวยไทย 5 รอบทุกวันต่อสู้กับครูฝึก (5 นาทีต่อรอบ)

6) การเคลื่อนไหวของร่างกายและการออกกำลังกายในแต่ละวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความสามารถของร่างกายสำหรับการต่อยมวยไทยโดยรวมที่ดีขึ้น

7) การยืดตัว (วอมร่างกายก่อนออกกลังกาย)

ผลที่คาดว่าจะได้

 • ความสามารถในการหายใจที่ดีขึ้นและการเผาผลาญไขมันดีขึ้น

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • ความรู้สึกโดยทั่วไปสำหรับเทคนิคการป้องกันของเทคนิคมวยไทยบางส่วน

 • เพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายและความสามารถในการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดได้ดีขึ้น

 • ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี

 • รู้เทคนิคมวยไทย / การเคลื่อนไหวของครูฝึกมวยไทยทั้งหมด

ความแข็งแรง

คาร์ดิโอ

ความยาก


มันทำงานอย่างไร

ห่างจากเป้าหมายเพียงไม่กี่ก้าว

ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

ครูฝึกที่ V38 จะสอนให้คุณใช้เทคนิคและการเคลื่อนไหวแบบมวยไทยที่สมบูรณ์แบบซึ่งจำเป็นสำหรับขั้นตอนการฝึกอบรมในภายหลัง
Step
1

ผู้ที่มีความรู้ระดับกลาง

ครูสอนจะแนะนำเนื้อหาของการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและเร็วขึ้น
Step
2

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

จะเป็นอีกเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคโดยจะได้รับการสอน เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 3 คุณจะได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของมวยไทยและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
Step
3

ระดับครูสอน

คุณจะได้รับการท้าทายในการต่อสู้กับครูมวย V38 และจะได้ใช้เทคนิคทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้และต่อสู้บนเวที!
Step
4

ทำการจอง


คุณสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์และสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดพบกับ

ครูสอนมวยไทยของเราได้ที่ เบอร์นี้

+61 3 8376 6284

 • thai-warior-v38-fitness-muay-thai-boxing-the-best
 • v38-fitness-bangkok-muay-thai-thailand-best-place-train-trainer
 • v38-fitness-Bangkok-Rent-endless-pool-altitude-training-spin-boxing
 • v38-fitness-bangkok-warrior-supplements-Thailand-rent-studio-cardio
 • v38-fitness-Bangkok-best-place-workout-new
 • v38-fitness-boxing-class-training-Bangkok-top-10-trx
 • thai-warior-v-38-fitness-Bangkok-rent-Jatujak-boxing-muay-thai
Today is 31 October
8:00AM 10:00PM
Rent V38
V38 Design
Subscribe to our Newsletter

Online Radio V38
Listen Now
Made by Kruwe ©2016 All Rights Reserved