ฟิตเนสช่วยให้คุณหุ่นฟิตและเฟิร์ม

สถานที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นถนนแห่งศิลปะ
มีช่องทางมากมายในการสร้าง
ฟิตเนสสุดหรูหราและกำลังจะเกิดขึ้น

ที่นี่

ด้วยจำนวนคลาสที่มากกว่า 40 คลาส ทุกๆ สัปดาห์

สามารถเลือกเรียนส่วนตัวได้กับครูที่มีคุณภาสูง และดีที่สุด

อุปกรณ์ใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า

เทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์คับคั่ง ที่ V38 Fitness

สิ่งอำนวยความสะดวก

V38-fitness-gym-personal training-sign up-membership-bangkok

Today is 25 September
8:00AM 9:00PM
Rent V38
V38 Design
Subscribe to our Newsletter

Online Radio V38
Listen Now
Made by Kruwe ©2016 All Rights Reserved